اخبار و ریدادها

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دکتر رحیمی شعرباف معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهمراه دکتر نیسی مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری روز چهارشنبه مورخ ۱ بهمن ۱۳۹۹ از آزمایشگاه ها، خوابگاه ها و مرکز رشد دانشگاه بازدید بعمل آوردند و در جلسه با معاونین و روسای دانشکده های دانشگاه شرکت کردند.

ادامه مطلب