رئیس دانشکده

 

دکتر ابراهیم قاسمی

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت

مرتبه علمی :


  •   دانشکده اقتصاد و مدیریت

  •   گروه

  •   53534400 - 061