اطلاعیه ها

آدرس الکترونیکی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می توانند برای پیگیری موضوعات خود در زمینه های تصویب پروپوزال، دفاع پایان نامه، تمدید سنوات تحصیلی و سایر موارد به طور مستقیم از طریق این آدرس با خانم رهامیان در ارتباط باشند.

ادامه مطلب