مسئول دفتر

 

مهدی ساکی

مسئول دفتر دانشکده اقتصاد و مدیریت


  •   دفتر رئیس دانشکده

  •   دانشکده اقتصاد و مدیریت

  •   53534400 - 061


شرح وظایف:

  1.     انجام امور مربوط به دریافت و ارسال مکاتبات حوزه دانشکده
  2.     هماهنگی تمامی برنامه های ریاست دانشکده از جمله جلسات، ملاقات ها و ...
  3.     پاسخگویی به تماس های تلفنی دفتر ریاست دانشکده