آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تقویم جامع آموزشی دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹آیین نامه های آموزشی
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد و بیمه دریاییفرم های آموزشی
فرو درخواست ارائه درسفرم های آموزشی
برنامه درسی اقتصاد محیط زیست کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
فرم درخواست مجوز تصحیح و صحافیآیین نامه و فرم های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاعآیین نامه و فرم های پژوهشی
فرم درخواست تسویه حسابآیین نامه و فرم های پژوهشی
فرم درخواست انجام تصحیحات پایان نامهآیین نامه و فرم های پژوهشی
فرم درخواست ارائه مقالهآیین نامه و فرم های پژوهشی
درخواست تسویه حساب مقطع کارشناسی ارشدفرم های آموزشی
درخواست تسویه حساب مقطع کارشناسیفرم های آموزشی
درخواست هم نیازی دروسفرم های آموزشی
نمره تک درسفرم های آموزشی
معرفی به استادفرم های آموزشی
مرخصی نیمسال تحصیلیفرم های آموزشی
حذف نیسمال تحصیلیفرم های آموزشی
حذف پزشکیفرم های آموزشی
تمدید سنوات تحصیلیفرم های آموزشی
فرم گواهی اشتغال به تحصیلفرم های آموزشی
شیوه نامه آموزشی کارشناسیآیین نامه های آموزشی