پایان نامه های دفاع شده(رشته حمل و نقل دریایی)

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی عنوان استاد راهنمای اول
1 محمدبرنجی 9130603 بررسی تابع تقاضای بیمه شناورهای غیرکنوانسیونی در ایران (مورد مطالعه: شرکت بیمه سهامی عام آسیا) د.همایون یوسفی
2 سیدجلال نیازمند  91991001 بررسی و ارزیابی خطرات عملیات خدمات ترافیک کشتی (VTS) با استفاده از روش تحقیق FMEA (مورد مطالعه: کانال خورموسی، بندر امام خمینی(ره)) د.همایون یوسفی
3 احمد نعیم بغلانی  91991009 بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ترافیک کانتینری در بندر امام خمینی(ره) و ارائه راهکارهای گسترش آن د.سیدناصر سعیدی
4  ابوالفضل دادخواه تیرانی 9132701  مدیریت و بهینه سازی سفرهای کشتی های کانتینربر با استفاده از الگوریتم های اکتشافی (مطالعه موردی کشتی های فیدر کشتیرانی ولفجر) د.همایون یوسفی
5 علی حمیدانی پور 90991015  بررسی موثر برگسترش و توسعه بنادر خشک در ایران د.همایون یوسفی
6 پیام دریایی 90991019  بررسی عوامل موثر بر بهینه نمودن حمل و نقل کانتینری دربندر خرمشهر د.همایون یوسفی
7 شیوا شاکری 9230905  بررسی و اولویت بندی استراتژی های ممکن در مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر د.همایون یوسفی
8 امین امیری 9130601  نقش پیاده سازی مدیریت دانش در نوآوری و عملکرد سازمان های دریایی (مورد کاوی: اداره کل بنادر و دریا نوردی استان مازندران) د.همایون یوسفی
9 فاطمه شوری 91991008 بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عدم موفقیت بخش خصوصی در بندر خرمشهر د.همایون یوسفی
10 آزیتا حاجی زاده  9230602 ارزیابی کارآیی نسبی بنادر کانتینری منطقه خاورمیانه در راستای بهبود سودآوری و کارایی اقتصادی بنادر کانتینری ایران با رویکرد DEA- د.سیدناصر سعیدی
11 محمد برنجی 9130603 بررسی تابع تقاضای بیمه شناورهای غیرکنوانسیونی در ایران (مورد مطالعه: شرکت بیمه سهامی عام آسیا د.همایون یوسفی
12 قاسم جنامی 90991012 راهکارهای توسعه ایمنی در پایانه ها و اسکله های نفتی بندر امام خمینی (ره) د.همایون یوسفی
13 سیدمنصور موسوی زاده  9130605 بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر در ارتقاء رقابت پذیری خدمات ترمینال کانتینر بندر خرمشهر د.همایون یوسفی
14 یعقوب خسروی 9230603 بررسی و امکان سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند د.سیدناصر سعیدی
15 بهروز خوش اقبال 90991018  بررسی نقش عوامل موثر در بهبود عملکرد در پایانه غلات بندر امام خمینی با روش الکترو آنتروپی شاون د.سیدناصر سعیدی
16 حشمت اله باستی 900951005  بررسـی موانع سرمایه گذاری داخلی در بنادر با مطالعه موردی در بندر خرمشهر د.سیدناصر سعیدی
17 سید عطاالله علوی 90991033  بررسی و مقایسه الگوی لجستیکی پایانه مواد معدنی در بندر امام خمینی(ره) با تکنیک S.W.O.T د.همایون یوسفی
18  ذبیح الله کلانتری 9030602 بررسی سوانح دریایی و اطلاعات حاصله در جهت ارتقای ایمنی دریانوردی(محدوده مطالعه: بندر خرمشهر و کانال اروند رود)  د.همایون یوسفی
19 مریم براهی 90991006  بهینه سازی مدت انتظار مسافران در پایانه مسافربری دریایی خلیج فارس خرمشهر با استفاده از تئوری صف مبتنی بر سیستم های دینامیکی د.محمدامین کوه بر
20  محمدعلی شکورزاده 90991025 بررسی تآثیر عملکرد سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی(GMDSS) بر افزایش بهره وری افسران ناوگان تجاری ایران د.همایون یوسفی
21 نرگس زائر سلیمانی 90991021  بررسی حمل و نقل چند وجهی در بندر خرمشهر با رویکرد استراتژیک د.سیدناصر سعیدی
22  حسین دریساوی بهمنشیر 90991020  تخمین تابع تقاضای حمل و نقل دریایی کالا در بندر خرمشهر با استفاده از روش های اقتصاد سنجی د.سیدناصر سعیدی
23 نسرین بربری 9130602  براورد تقاضای سوخت در حمل و نقل دریایی-بندر امام خمینی(ره) با استفاده از الگوریم های هوش مصنوعی د.سیدناصر سعیدی
24  سید علی عاملی 90991028  چگونگی توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند د.سیدناصر سعیدی
25 اکرم زینتیان 90991022 تحلیل ارتباط میان حمل و نقل دریایی ایران، رشد اقتصادی و تجارت بین المللی  د.همایون یوسفی
26 سعید فرحانیان 90991037  بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تخلیه و بارگیری بهینه کالای فله در بندر خرمشهر با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی (AHP) د.همایون یوسفی
27 علی عسکری 91991011  بررسی الگوی ترانزیتی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در کریدور بین المللی شمال و جنوب د.همایون یوسفی
28 مجید فلاح شیروانی 90991026  تجزیه و تحلیل استراتژی سوخت تآمینی شناورهای شرکت کشتیرانی بنیاد د.همایون یوسفی
29  سامان کریمی 8932701  بررسی عوامل مؤثر بر افزایش ترانزیت کالا در بندر انزلی  د.سیدناصر سعیدی
30 محمد بناری 90991018 شناسایی ارزیابی و مدیریت ریسک عملیات راهنمایی کشتی های در کانال اروند رود د.همایون یوسفی
31 فاطمه رفیعی  9130606  ارزیابی کارایی نسبی بنادر جنوب ایران با استفاده از تکنیک DEA  د.سیدناصر سعیدی
32 هادی صفری زاده 90991024  نقش حمل ونقل دریایی در حمل و نقل ترکیبی در مرز شلمچه د.سیدناصر سعیدی
33  حسین رضاپور 91991007  توسعه فن آوری اطلاعات در بندر امام خمینی(ره) در راستای مکان یابی خودکار کامیون ها د.همایون یوسفی
34 حسن بهارلو  9230601 بررسی و ارزیابی مخاطرات ترمینال فله بندر امام خمینی (ره) با استفاده از روش تاپسیس فازی د.همایون یوسفی
35  آرش جلیلیان 90991010  بررسـی و رتبه بندی کیفیت خدمات دریایی و بندری در بنادر تجاری جهت جذب مشتریان (مورد کاوی بندر خرمشهر) د.سیدناصر سعیدی
36  مجید موسوی 9032701  تأثیر حقوقی دزدی دریایی بر قراردادهای حمل و نقل دریایی  د.ابراهیم نوشادی
37 رضا سفاری 90991023  بررسی و مقایسه عملکرد کارگران خن کار با رویکرد ILO به منظور ساماندهی شرایط موجود این کارگران در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با استفاده از روش ANP د.همایون یوسفی
38 پیام هلاله 90991050 بررسی تأثیر عنصر خدمت در الگوی مدیریت بازاریابی آمیخته 8ps د.همایون یوسفی
39 کمال مرادپور 90991043 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر توسعه پایدار-مطالعه موردی بندر امام خمینی  د.ابراهیم نوشادی
40 محمد کریم کریمی 90991042 بررسی و مقایسه الگوهای صادرات مجدد در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی د.سیدناصر سعیدی
41 شهنواز ایوبلو 90991043  بررسی تاثیر سرمایه گذاری و افزایش سهم بازار حمل و نقل دریایی غلات در بندر امام خمینی با تکنیک S.W.O.T د.محمدامین کوه بر
42 پیمان ابراهیمی 90991011  بررسی تاثیر ایجاد ترمینال ریلی بر ونداد کالا از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی  د.همایون یوسفی
43 جبار عبودزاده 90991030 بکارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید بندر خرمشهر د.سیدناصر سعیدی
44 میعـاد فیصلـی 90991038  بهبود خدمات بندری جهت جذب مشتری بیشتر بر اسـاس تکنیک توسعه کیفیت QFD مطالعه موردی:بندر امام خمینی د.سیدناصر سعیدی
45  محمد علی علائی 90991032  سنجش و ارزیابی خدمات موسسات آموزش دریانوردی با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد و مدل سروکوال د.سیدناصر سعیدی
46  محمد نظارات  90991049  ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور د.سیدناصر سعیدی
47  حسن جعفری  9130604  رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش TOPSIS(مورد کاوی ترمینال های کانتینری بنادر جنوب ایران) د.سیدناصر سعیدی
48  محمد خسروی 8930602  بررسی راندمان اجرایی ترانزیت محموله های نفتی در بندر امام خمینی(ره) جهت بهینه سازی ظرفیت های بندری د.سیدناصر سعیدی
49 محبوبه آل علی 90991001  رویکردنظام حقوقی بین المللی و منطقهای به امنیت حمل و نقل دریایی  د.ابراهیم نوشادی
50  رضا خوش اقبال 8830603 بررسی امکان سنجی اقتصادی و زیست محیطی ایجاد محوطه اوراق کشتی در بندر امام (ره) د.سیدناصر سعیدی
51  فاروق رئیسی 8930603  کاهش صف انتظار کامیونها در اسکله-کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف د.سیدناصر سعیدی
52 منصور جوادپور 8830601 بررسی اثرات مه غبار بر تصادمات دریایی خلیج فارس و دریای عمان د.سیدناصر سعیدی
53 خـلیل ناصـرزاده 8932702  بررسـی عوامل مؤثر در بروز سـوانح دریایی شناورهای حین راهنمـایی، در محدوده دریایی اروندرود و کانال خورموسی د.سیدناصر سعیدی
54 بهرام شمالی پور 9030603 تخمین باری بیست ساله و بررسی سطح سرویس هریک از مدل های حمل و نقل در بندر امام خمینی(ره) د.سیدناصر سعیدی
55 سید کاظم موسوی جرف 8930604  بررسی سوانح دریایی بر بهبود روش تجسس و نجات دریایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای(GIS) در محدوده اروند رود، دهانه اروند رود و خور موسی د.سیدناصر سعیدی
56 رحیم چلداوی 8930603  شناسایی نواقص عمده و راهکارهای افزایش ایمنی شناورهای غیر کنواسیونی تردد کننده به بندر امام خمینی د.سیدناصر سعیدی
57 روح الله ندیمی سیار 8832703 بررسی مقابله با دزدان دریایی در خلیج عدن و دریای عرب د.سیدناصر سعیدی
58 عبدالسعید عباسی 8830604 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه کانتینری در بندر بوشهر د.منصورکیانی مقدم
59 سروش خاکی پور 8832701 بررسی و مقایسه الگوهای خصوصی سازی در  بندر امام خمینی د.جعفرسیاره
60 سیداحمدحسینی 8830602 آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادر جنوبی ایران در افق 1404 د.سیدناصر سعیدی
61 احسان زمانی فرادنبه  9232701 بررسی و ارزیابی ریسک عملیات تخلیه و بارگیری کالای فله خشک در بندرانزلی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و اثرات آن د.همایون یوسفی
62  حامد طاهری نکو 9230604 ارتقای نقش بندر امام خمینی در زنجیره تأمین با تمرکز بر توسعه زیر ساخت های پسکرانه ای د.همایون یوسفی
63  شهرام مرتضی زاده بهبهانی 90991044  بررسی تآثیر حمل یکپارچه بر افزایش دهی عملیات بنادر جنوبی ایران،  د.همایون یوسفی
64 مسعود شاهمرادی 9030601  بررسی ارتقاء عملکرد ترمینال کانتینر بندر امام خمینی(ره) د.سیدناصر سعیدی
65 محمد کریمی اصل 90991041 بررسی تغییرات قیمت سوخت در کرایه حمل و نقل دریایی کالا به بندر خرمشهر د.سیدناصر سعیدی
66 قاسم جنامی  90991012 راهکارهای توسعه ایمنی در پایانه ها و اسکله های نفتی بندر امام خمینی (ره د.همایون یوسفی
67 اردلان زنگویی  91991004 ارزیابی عملکرد ترمینالهای کانتینری بنادر جنوب کشور ایران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن  د.همایون یوسفی
68 یسری عادل پور  9230605 بررسی و پیشنهاد استراتژی مطلوب بازاریابی در حمل و نقل کانتینری بندر آستارا د.همایون یوسفی
69 فرهاد فرحیدر  90991036 بررسی مدیریت حمل و نقل کالاهای خطرناک در بندر تجاری آبادان د.همایون یوسفی
70 محمد رضا منصوری  90991047 امکان سنجی راهنمایی کشتی ها در کانال دوم خور موسی با نظارت ساحلی  د . همایون یوسفی
71 مسعود درفش 9330903 " بهبود روش ها و سیستم ها در حمل و نقل دریایی و امور بندری ( تخلیه ، بارگیری، فعالیت های لجستیکی ) در بندر آبادان د. همایون یوسفی
72 علیرضا سیلاوی  9390901 ارزیابی کارایی نسبی ترمینال فله معدنی بندر امام خمینی ( ره)  د. کسری پورکرمانی
73 علی نیکزاد  9330606 نقش خدمات ارزش افزوده به عنوان یک استراتژی رقابتی در جذب مشتریان بندر : یک مطالعه تحلیلی از بنادر  د. کسری پورکرمانی
74 سید محمد رضا موسوی  9390906 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر کاهش زمان حضور کشتی های تجاری در بندر امام خمینی ( ره )  د. همایون یوسفی
75 رضا قیصوری  91991012 طراحی سیستم جامع مدیریت بحران برای بندر خرمشهر با اولویت های زیست محیطی و اقتصادی  د. سید ناصر سعیدی 
76 ابراهیم شریفی یار  9330603 ارائه راهکارهایی جهت کاهش زمان و افزایش ایمنی عملیات پهلودهی کشتی های نفتی ( مطالعه موردی : ترمینال نفتی خارگ )  د. همایون یوسفی
77 سعید صف شکن مادرسلیمانی 9330604 ارائه مناسبترین طرح تخصیص اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره ) د. همایون یوسفی
78 مصطفی قاعدی  90991039 بررسی رقابت پذیری بنادر جنوب کشور در مقایسه با بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان د. محمد امین کوه بر 
79 سید جلال نیازمند  91991001 بررسی و ارزیابی خطرات عملیات خدمات ترافیک شناورها در کانال خور موسی د. همایون یوسفی
80 سجاد سبزیوند  9430603 تاثیر تغییرات اقلیمی منطقه بر رشد و توسعه فنی و اقتصادی حمل و نقل دریایی ایران ( مطالعه موردی بندر امام خمینی ره ) د. کسری پورکرمانی
81 محمد ظفری 94991004 شناسایی و رتبه بندی چالش های فراروی اجرای کنوانسیون MLC2006 با استفاده از تکنینک سلسله مراتبی ahp د. همایون یوسفی
82 امیر تشکری 9530605 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب و افزایش ترافیک تانکرهای فرآورده های نفتی ( مورد مطالعه : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی د. کسری پورکرمانی
83  جمال موسویان  9530604 بررسی شاخص های کلیدی اثرگذار بربنادر هوشمند کانتینری ( مورد مطالعه پایانه کانتینری بندر امام خمینی ره د. همایون یوسفی
84 کیانا جعفریان 9533401 بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری دریایی و تاثیر آن بر جذب گردشگر در منطقه آزاد اروند  د. همایون یوسفی
85 رضا مسعودی 96991004 بررسی عوامل موثر بر بازدهی سیستم کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی ره با استفاده از روش تکنین تاپسیس د.همایون یوسفی
86 مریم تقی نژاد فرد 9430602 بررسی افزایش بهره وری عملیات ترمینال کانتینری بندر امام خمینی با بکارگیری از سیستم بارچینی خودکار د. همایون یوسفی
87 نگار درویشی پوررودخانه 9430602 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی شناورهای مسافربری پایانه خلیج فارس / بندرخرمشهر د. همایون یوسفی
88 علی بیکدلی 9530601 شناسایی و اولویت بندی به عوامل موثر بر عدم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها توسط ایران(UNCLOS) د. همایون یوسفی
89 حامد شفیع آبادی 9530605 سنجش اثرگذاری عوامل اصلی موثر برکاهش عملکرد تخلیه و بارگیری نسبت به نرم تخلیه و بارگیری ترمینال فله خشک (موردکاوی بندر امام خمینی ره ) د. همایون یوسفی
90 سید جمال موسویان 9530604 بررسی شاخص های کلیدی اثرگذار بربنادر هوشمند کانتینری ( موردمطالعه پایانه کانتینری بندر امام خمینی ره ) د. همایون یوسفی
91 علی اصغر جمانی 9532701 بررسی تاثیر سیستم کنترل و هدایت خودکار کشتی جهت پهلودهی و جداسازی از اسکله (مورد مطالعه : اسکله های تجاری بندر امام خمینی ره) د. همایون یوسفی
92 محسن هادلی 9630603 بررسی راهکارهای توسعه گردشگری دریایی در استان خوزستان  د. همایون یوسفی
93 کیانا جعفریان فرد 9533401 بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری دریایی و تاثیر آن بر جذب گردشگر در منطقه آزاد اروند  د. همایون یوسفی
94 محمد ظفری 94991004 شناسایی و رتبه بندی چالش های فراروی اجرای کنواسیون کار دریایی 2006 با استفاده از تکنیک های دیمیتل و سلسله مراتبی د. همایون یوسفی
95 بهروز پرویزی بابادی 96991001 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تبدیل بندر امام خمینی ره به یک بندر هوشمند  د. همایون یوسفی
96 رضا مسعودی 96991004 بررسی عوامل موثر بر بازدهی سیستم کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی ره با استفاده از تکنیک تاپسیس د.همایون یوسفی
97 اکرم رستمی 9630604 شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بنادر (مطالعه موردی: بندر امام خمینی ره ) د. کسری پورکرمانی
98 علی محمدعلی زاده 9730605 بررسی پتانسیل های مورد نیاز برای عملیات جستجو و نجات دریایی در مقیاس بزرگ د.همایون یوسفی
99 مجتبی عزیزی 97991005 بررسی نقش راهنمایان کشتی در راستای افزایش ایمنی دریایی در آبراه ههای قابل دریانوردی استان خوزستان با محوریت بندر خرمشهر  د. همایون یوسفی
100 مریم تقی نژاد 9430604 بررسی افزایش بهره وری عملیات ترمینال کانتینری بندر امام خمینی با بکارگیری از سیستم بارچینی خودکار د. همایون یوسفی
101 پیمان امرایی 94991001 بررسی تمهیدات و تعاملات امنیتی نیروهای گارد ساحلی بر تهدیدات مترددین بندری و دریایی (موردکاوی بندر خرمشهر ) د. همایون یوسفی