پایان نامه های دفاع شده(رشته مدیریت حمل و نقل بین قاره ای)

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی موضوع استاد راهنمای اول
1 شیوا شاکری 9230905  بررسی و اولویت بندی استراتژی های ممکن در مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر د.همایون یوسفی
2 نوشین دری برنجگانی  9230902 بررسی چالش های پیش روی هاب نمودن بنادر جنوبی ایران (مورد مطالعه: بندر شهید رجایی د.همایون یوسفی
3 سمیرا رستمی  9230903 برآورد تقاضای سفر حمل و نقل ریلی با بکارگیری از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: محور اهواز-مشهد د.سیدناصر سعیدی
4 فهیمه شریفی  9230904 بررسی روند توسعه حمل و نقل ریلی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: محور اهواز-تهران د.همایون یوسفی
5 علیرضا بنی سیلاوی  9330901 ارزیابی کارایی نسبی ترمینال فله معدنی بندر امام خمینی ( ره ) د. کسری پورکرمانی
6 سعیده جمول زاده بنیواری 9430904 ارزیابی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی بنادر ( مورد مطالعه : بندر امام خمینی ( ره ) )  د. کسری پورکرمانی
7 سارا ادریس 9330907 تاثیر توانمندسازی و کارتیمی برتعهد سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی د. کسری پورکرمانی
8 محمد زارعی 9730902 بررسی و ارزیابی روش های تامین مالی بنادر ایران ( مورد مطالعه: بندر خرمشهر ) د.کسری پورکرمانی
9 سید هادی سوری نژاد 9730903 شناسایی و اولویت بندی ظرفیت های توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در بندر آبادان د.همایون یوسفی
10 شیدا حیدری ارجلو 9730904 بررسی ارزیابی عملکرد ترمینال کانتینری بندر خرمشهر با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها  د.همایون یوسفی
11 مجتبی غفاری 9630902 اولویت بندی خارج سازی مغروقه ها در اروند رود و تاثیر آن بر تردد ایمن کشتی ها د.کسری پورکرمانی